Press "Enter" to skip to content

Độ rộng thị trường ngày 9 Tháng Mười Hai, 2022

Last updated on 10 Tháng Mười Hai, 2022

Độ rộng thị trường ngày 9 Tháng Mười Hai, 2022: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

L14, CEO, DIG, KBC, VCI, LPB, DPG, NKG, VND, VGC

Mã CKNgành% Tăng
L14Xây dựng & VLXD158.4%
CEOĐầu tư BĐS & DV104.3%
DIGĐầu tư BĐS & DV50%
KBCĐầu tư BĐS & DV41.4%
VCIChứng khoán40.7%
LPBNgân hàng40.5%
DPGXây dựng & VLXD39.1%
NKGKim loại công nghiệp37.7%
VNDChứng khoán37.2%
VGCXây dựng & VLXD37%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

TCM, LPB, VND, L14, KBC, DPG, VCG, CEO, STB, TNG, VRE, GIL, MSN, SHB, VHM, BID, POW, MBS, MBB, HDG

Mã CKNgành% Tăng
TCMĐồ dùng cá nhân14.1%
LPBNgân hàng12.8%
VNDChứng khoán11.5%
L14Xây dựng & VLXD10.9%
KBCĐầu tư BĐS & DV10%
DPGXây dựng & VLXD8.7%
VCGXây dựng & VLXD8.4%
CEOĐầu tư BĐS & DV7.7%
STBNgân hàng7.4%
TNGĐồ dùng cá nhân6.8%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
VREĐầu tư BĐS & DV-8.4%
GILSX thực phẩm-7.4%
MSNSX thực phẩm-6.6%
SHBNgân hàng-5.4%
VHMĐầu tư BĐS & DV-5.4%
BIDNgân hàng-4.9%
POWĐiện-4.3%
MBSChứng khoán-4.1%
MBBNgân hàng-3.2%
HDGĐầu tư BĐS & DV-3%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 09/12/2022 (53.8%), Ngày 08/12/2022 (51.3%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 09/12/2022 (12.3%), Ngày 08/12/2022 (11.8%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 09/12/2022 (2.1%), Ngày 08/12/2022 (1%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 09/12/2022 (1%), Ngày 08/12/2022 (4.1%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

NVL, HPG, STB, VND, CEO, DIG, SSI, LPB, TPB, HPX

Cổ phiếuGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
NVL16.65-7.0%934
HPG19.201.6%663
STB22.403.2%593
VND15.501.3%525
CEO23.709.7%513
DIG19.056.7%438
SSI20.25-1.5%376
LPB13.700.4%351
TPB22.502.3%299
HPX6.992.8%276
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV-1.74133
Ngân hàng0.52710
Chứng khoán-0.51821
Xây dựng & VLXD0.21086
Kim loại công nghiệp1.71028
SX thực phẩm-0.2756
Hóa chất0.5381
Vận tải, kho bãi0.4240
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Kim loại công nghiệp124
Ngân hàng77
Đầu tư BĐS & DV76
Hóa chất40
SX thực phẩm-34
Đồ uống-10
Tài chính tổng hợp-2
Hàng tiêu khiển-1
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

HPG, STB, CTG, VHM, SSI

Cổ phiếuGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
HPG19.201.6%116
STB22.403.2%72
CTG28.050.9%51
VHM54.10-2.3%40
SSI20.25-1.5%31

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

VCB, VNM, BID, VRE, MSN

Cổ phiếuGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
VCB77.300.4%41
VNM80.00-1.2%39
BID39.200.5%21
VRE28.900.5%14
MSN97.001.0%13

Xem: Cổ phiếu Breakout tuần sau

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *