Press "Enter" to skip to content

Độ rộng thị trường ngày 19 Tháng Mười Hai, 2022

Độ rộng thị trường ngày 19 Tháng Mười Hai, 2022: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

CEO, NKG, IDI, HSG, PET, DIG, VND, L14, ANV, DXG

Mã CKNgành% Tăng
CEOĐầu tư BĐS & DV35.5%
NKGKim loại công nghiệp30%
IDISX thực phẩm29.2%
HSGKim loại công nghiệp25.7%
PETBán lẻ chung24.9%
DIGĐầu tư BĐS & DV21.6%
VNDChứng khoán21.1%
L14Xây dựng & VLXD19.4%
ANVSX thực phẩm18.3%
DXGĐầu tư BĐS & DV17.5%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

SHS, HSG, NKG, PET, VCI, SCR, KSB, VPB, HCM, HPG, L14, VGC, HBC, PHR, TPB, LPB, GEX, HNG, VCG, HAG

Mã CKNgành% Tăng
SHSChứng khoán14%
HSGKim loại công nghiệp13.7%
NKGKim loại công nghiệp13.3%
PETBán lẻ chung12.1%
VCIChứng khoán9.1%
SCRĐầu tư BĐS & DV8.9%
KSBKhai khoáng8%
VPBNgân hàng7.8%
HCMChứng khoán7.7%
HPGKim loại công nghiệp7.5%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
L14Xây dựng & VLXD-9.8%
VGCXây dựng & VLXD-8.9%
HBCXây dựng & VLXD-7.1%
PHRHóa chất-3.8%
TPBNgân hàng-1.7%
LPBNgân hàng-1.5%
GEXHàng tiêu khiển-1.3%
HNGSX thực phẩm-1.3%
VCGXây dựng & VLXD-1.1%
HAGĐầu tư BĐS & DV-0.7%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 19/12/2022 (65.3%), Ngày 16/12/2022 (67.8%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 19/12/2022 (12.9%), Ngày 16/12/2022 (13.4%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 19/12/2022 (4%), Ngày 16/12/2022 (6.9%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 19/12/2022 (3%), Ngày 16/12/2022 (2.5%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

HPG, SSI, VND, VPB, STB, NVL, SHB, HSG, DIG, SHS

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
HPG20.00-2.0%961
SSI20.500%855
VND15.50-3.4%716
VPB17.95-3.0%528
STB22.40-1.8%519
NVL17.50-3.8%417
SHB10.900.5%392
HSG13.701.5%357
DIG18.00-5.3%344
SHS9.80-1.0%314
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Ngân hàng-0.82957
Đầu tư BĐS & DV-2.12951
Chứng khoán-1.32871
Kim loại công nghiệp-1.21705
Xây dựng & VLXD-11029
SX thực phẩm-0.2934
Hóa chất-1.9533
Hàng tiêu khiển-2.2459
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Ngân hàng57
Hóa chất29
Phân phối dầu khí16
Bán lẻ chung10
SX thực phẩm-52
Đầu tư BĐS & DV-28
Kim loại công nghiệp-10
Hàng tiêu khiển-10
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

STB, SHB, HCM, VCI, BID

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
STB22.40-1.8%27
SHB10.900.5%26
HCM22.45-3.0%25
VCI27.00-3.2%19
BID38.80-0.3%16

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

SSI, VIC, VNM, KDH, HPG

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
SSI20.500%43
VIC56.50-3.3%38
VNM77.00-1.3%34
KDH26.70-2.9%32
HPG20.00-2.0%23

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *