Độ rộng thị trường ngày 28 Tháng Mười Hai, 2022

Độ rộng thị trường ngày 28 Tháng Mười Hai, 2022: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành