Press "Enter" to skip to content

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 08-05-2023

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 08-05-2023: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

CTD, IDJ, APS, ORS, AAA, VIX, MBS, TAR, SBT, NLG, VPB, C4G, STB, PVS, HDB, KBC, POW

Mã CKNgành% Tăng
CTDXây dựng & VLXD28.3%
IDJĐầu tư BĐS & DV22%
APSChứng khoán16.9%
ORSChứng khoán13.2%
AAAHóa chất12.5%
VIXChứng khoán11.4%
MBSChứng khoán8%
TARSX thực phẩm8%
SBTSX thực phẩm7.8%
NLGXây dựng & VLXD6.3%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
VPBNgân hàng-5.6%
C4GXây dựng & VLXD-4.7%
STBNgân hàng-3%
PVSPhân phối dầu khí-2.7%
HDBNgân hàng-2.5%
KBCĐầu tư BĐS & DV-1.5%
POWĐiện-1.1%
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

IDJ, APS, VIX, SHS, NLG, KBC, VPG, ASM, VCI, SSI, SBT, TAR

Mã CKNgành% Tăng
IDJĐầu tư BĐS & DV18%
APSChứng khoán13.3%
VIXChứng khoán11.4%
SHSChứng khoán9.1%
NLGXây dựng & VLXD8.7%
KBCĐầu tư BĐS & DV6.1%
VPGKhai khoáng6%
ASMĐầu tư BĐS & DV5.3%
VCIChứng khoán5.3%
SSIChứng khoán4.4%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
SBTSX thực phẩm-3.5%
TARSX thực phẩm-1.3%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 08/05/2023 (63.3%), Ngày 05/05/2023 (55.3%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 08/05/2023 (41%), Ngày 05/05/2023 (38%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 08/05/2023 (11%), Ngày 05/05/2023 (5%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 08/05/2023 (2%), Ngày 05/05/2023 (2%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

SSI, DIG, NVL, SHS, DXG, STB, VND, HPG, VIX, VCI

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
SSI22.304.0%637
DIG18.85-1.0%545
NVL12.95-4.4%495
SHS10.805.9%415
DXG13.351.1%297
STB25.652.8%262
VND15.152.7%239
HPG21.600.7%226
VIX8.800.1%224
VCI32.752.7%181
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV0.62876
Chứng khoán2.32242
Ngân hàng1.81420
Xây dựng & VLXD0.7837
SX thực phẩm1.5651
Hóa chất1.9459
Kim loại công nghiệp0.6421
Vận tải, kho bãi0.4304
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Chứng khoán88
Kim loại công nghiệp75
SX thực phẩm5
Thiết bị & DV y tế4
Ngân hàng-69
Vận tải, kho bãi-45
Hóa chất-21
Hàng tiêu khiển-12
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

SSI, HPG, VNM, CEO, HDB

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
SSI22.304.0%95
HPG21.600.7%76
VNM70.402.3%24
CEO24.901.6%18
HDB19.200.8%17

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

CTG, HAH, DPM, KBC, ANV

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
CTG27.900.2%76
HAH39.50-3.4%25
DPM32.950.8%17
KBC26.100.8%14
ANV32.70-2.2%14

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *