Press "Enter" to skip to content

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 22-05-2023

Tổng quan thị trường chứng khoán ngày 22-05-2023: Các chỉ báo thị trường, hiệu suất giao dịch nhiều nhất, Top cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất và Top ngành – cổ phiếu khối ngoại mua/bán ròng nhiều nhất.

hiệu suất giao dịch nhiều NHẤT

Tăng/Giảm mạnh 1 trong 14 ngày qua:

FCN, DBC, VPG, LCG, PLC, PVS, TVC, PVD, VND, BCC

Mã CKNgành% Tăng
FCNXây dựng & VLXD27.1%
DBCSX thực phẩm18.1%
VPGKhai khoáng17%
LCGXây dựng & VLXD15.8%
PLCHóa chất14.9%
PVSPhân phối dầu khí14.8%
TVCTài chính tổng hợp14.3%
PVDPhân phối dầu khí13.7%
VNDChứng khoán11.3%
BCCXây dựng & VLXD10.8%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Cổ CKNgành% Giảm
Top 10 Giảm Mạnh 1

Tăng/giảm mạnh 1 trong tuần qua:

DBC, FCN, PVS, LCG, PVD, PLC, BCC, VPG, VND, GEG, TVC, AAA, VPB, KBC, TPB

Mã CKNgành% Tăng
DBCSX thực phẩm16.2%
FCNXây dựng & VLXD13%
PVSPhân phối dầu khí11.7%
LCGXây dựng & VLXD8.9%
PVDPhân phối dầu khí8%
PLCHóa chất8%
BCCXây dựng & VLXD6%
VPGKhai khoáng5.1%
VNDChứng khoán4.5%
GEGĐiện2.5%
Top 10 Tăng Mạnh 1
Mã CKNgành% Giảm
TVCTài chính tổng hợp-12.5%
AAAHóa chất-1.4%
VPBNgân hàng-0.5%
KBCĐầu tư BĐS & DV-0.4%
TPBNgân hàng-0.4%
Top 10 Giảm Mạnh 1

chỉ báo thị trường

  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 50: Ngày 22/05/2023 (77.3%), Ngày 19/05/2023 (72.2%)
  • Tỷ lệ cô phiếu trên MA 200: Ngày 22/05/2023 (49.5%), Ngày 19/05/2023 (48.5%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá tăng cao hơn vùng hiện tại: Ngày 22/05/2023 (5.8%), Ngày 19/05/2023 (3.8%)
  • Tỷ lệ cô phiếu giá giảm thấp hơn vùng hiện tại: Ngày 22/05/2023 (2.1%), Ngày 19/05/2023 (4.5%)

top cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất TT

STB, VND, SHB, CII, SSI, HPG, VCG, HSG, LCG, TCB

Mã CKGiá% Thay đổiGTGD (Tỷ)
STB28.151.1%499
VND16.200.6%396
SHB12.001.7%390
CII16.107.0%346
SSI22.900%338
HPG21.900.5%326
VCG20.555.4%325
HSG16.153.9%323
LCG12.856.6%317
TCB30.502.9%288
Top 10 Cổ phiếu

top ngành có thanh khoản tốt nhất TT

Ngành% Thay đổiGTGD (Tỷ)
Ngân hàng0.42444
Đầu tư BĐS & DV0.22084
Xây dựng & VLXD1.11788
Chứng khoán0.81626
Kim loại công nghiệp0.7832
SX thực phẩm-0.3709
Hóa chất0.5561
Vận tải, kho bãi-0.5486
Top 8 ngành có thanh khoản lớn 1

Top ngành có nước ngoài mua/bán ròng nhiều nhất tt

NgànhNN Mua (Tỷ)NN Bán (Tỷ)
Đầu tư BĐS & DV23
Điện22
Phân phối dầu khí17
Xây dựng & VLXD14
SX thực phẩm-125
Ngân hàng-97
Kim loại công nghiệp-74
Chứng khoán-65
Top 8 ngành NN mua/bán ròng

top 5 cổ phiếu NN mua ròng

VRE, VHM, NT2, PVD, HDG

Mã CKGiá% Thay đổiMua (Tỷ)
VRE27.90-0.4%41
VHM54.100%31
NT233.104.3%18
PVD23.600.6%16
HDG35.202.9%14

top 5 cổ phiếu nn bán ròng

VNM, VND, HPG, DPM, CTG

Mã CKGiá% Thay đổiBán (Tỷ)
VNM68.20-0.6%79
VND16.200.6%53
HPG21.900.5%52
DPM31.30-2.6%39
CTG27.95-0.2%31

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *