Thống kê chứng khoán phiên ngày 19/07/2024: Xu hướng thị trường, dòng tiền các ngành, khối ngoại, tự doanh mua bán và hiệu suất tăng của các mã dẫn đầu.

Thống kê index - xu hướng thị trường hiện tại. 

Top khối lượng giao dịch / giá trị giao dịch. 

Dòng tiền khối ngoại và tự doanh.

Top các mã dẫn đầu.