Top cổ phiếu giảm mạnh nhất phiên hôm nay.

Top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn giảm nay

Top 10 cổ phiếu vốn hóa lớn giảm nay

10 mã giảm mạnh 1

Top 10 cổ phiếu vốn hóa vừa giảm nay

Top 10 cổ phiếu vốn hóa vừa giảm nay

10 mã giảm mạnh 1

Top 10 cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm nay

Top 10 cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm nay

10 mã giảm mạnh 1